December 21st, 2014

Шляхта Рогачевского повета

В дополнение к ранее выложенному посту - Разбор шляхты
Сьпіс шляхты Рагачоўскага павету Магілёўскай губ. уяўляе сабою рэестар да адзінай захаваўшайся кнігі шляхецкіх рэвіскіх казак па гэтаму павету.

Уключаны роды, якія ня мелі вывадаў; якія пасьля 1831 не прадставілі патрэбных дакумэнтаў пра сваё паходжаньне; якія прадстаўлялі раней дакумэнты ў ДДС, але недастатковыя, і іх справы не былі станоўча разгледжаны Гэрольдыяй.

У сьпісе ёсьць прозьвішчы родаў, якія зусім не былі зацьверджаны ў расейскім шляхецтве, гэтак і тыя, якія ў некаторых лініях ужо былі зацьверджаны.

Пазначана прозьвішча, населены пункт і аркушы ў справе. Прозьвішчы і населеныя пункты напісаны ў той форме, як яны запісаны ў рэвіскай казцы.

Национальный Исторический архив Беларуси.
Фонд 2151, оп. 1, дело 171: Дополнительные ревизские сказки однодворцев и доказывающих дворянское происхождение Рогачевского уезда за 1864 г.
Дальше  читать Здесь