?

Log in

No account? Create an account

Рогачевская шляхта

История Генеалогия Краеведение

Да Года Малой Радзімы
proliv
А.Ф. Рогалеў, доктар філалагічных навук, прафесар ГДУ імя Ф. Скарыны ў кнізе “Святло каштоўнасцей духоўных. Жлобінскі край: мінулае і сучаснасць” прапанаваў сваю версію паходжання наймення гэтай мясцовасці. “Назву вёскі Красны Бераг, размешчанай на беразе ракі Добасны, часта разумеюць у значэнні ‘прыгожы, цудоўны, маляўнічы бераг ракі’. Нельга не пагадзіцца з А.М. Пабалаўцом, што пры такім тлумачэнні гэты населены пункт павінен як па-руску, так і па- беларуску называцца аднолькава. Тым больш што мясцовыя жыхары ніколі не называюць яго Чырвоны Бераг.
Аляксандрам Мікалаевічам здзейснена вялікая задума – занатаваць на паперы і пакінуць нашчадкам каштоўнейшыя звесткі пра гісторыю ўзнікнення і існавання Краснага Берага, пра людзей, што жылі і жывуць там. Трэба вельмі моцна любіць свой родны кут, сваякоў, землякоў, каб так пранікнёна напісаць, укласці ў працу часцінку свайго сэрца.
24 кастрычніка 2018 года Аляксандра Мікалаевіч Пабалавец завітаў да выкладчыкаў і студэнтаў філалагічнага факультэта, каб падзяліцца сваімі задумамі і этнаграфічнымі знаходкамі аб сваёй Малой Радзіме.
А ўсё пачыналася з дзяцінства… З вялікім замілаваннем, цеплынёй і пяшчотай гаворыць аўтар кніг пра сваіх бацькоў, шчырых, сціплых, сумленных, адданых працы людзей. Гэтыя якасці і найперш любоў да вялікай і малой Радзімы, да роднай мовы выхоўвалі яны і ў сваіх дзяцей.
Нарадзіўся Аляксандр Мікалаевіч 14 кастрычніка 1956 года, на вялікае рэлігійнае свята Пакровы. З гумарам ён заўсёды ў сяброўскіх адносінах: “Добра памятаю, што было гэта ў нядзелю, у 10 гадзін раніцы…” Не аднойчы даводзілася чуць ад старых людзей, што народжаныя ў гэты дзень атрымалі ў дар пацалунак Божай Маці. Яны надзелены дабрынёй, спагадай, вялікай любоўю да людзей, таленавітыя і працаздольныя. Гэта з поўным правам можна сказаць і пра майго земляка. У 1973 годзе ён закончыў Краснабярэжскую сярэднюю школу, пасля была служба ў радах Савецкай Арміі ў войсках спецыяльнага прызначэння (г.Клімаўск Маскоўскай вобласці). Пасля арміі працаваў на Гомельскім заводзе “Крышталь” аграншчыкам алмазаў у брыльянты, пасля майстрам. Закончыў геаграфічны факультэт БДУ (1986 год). З гэтага часу выкладаў геаграфію ў школах Гомеля. Зараз працуе сацыяльным педагогам у УА “Гомельскі дзяржаўны абласны ліцэй”. Па гэтай спецыяльнасці ў 2010 годзе закончыў Акадэмію паслядыпломнай адукацыі. Сорак адзін год у згодзе і ладзе жыве са сваёй жонкай Зінаідай Яўгеньеўнай. А яшчэ ён цудоўны бацька і дзядуля. Дзеці і ўнукі ні дня не могуць пражыць без цяпла яго душы, без цікавых апавяданняў, слушных парад, мудрых разважанняў.
Першая частка вялікай працы аўтара прысвечана экскурсу ў гісторыю Краснага Берага. Колькі цікавага можна даведацца з яе! І пра заснавальніка гэтай мясціны, і пра панскі маёнтак, і будаўніцтва чыгункі, і падзеі грамадзянскай і Вялікай Айчыннай вайны, і пасляваенныя будні, і нашы дні, і мемарыяльны комплекс “Дзецям – ахвярам вайны”, які наведваеш са слязамі на вачах. Другая частка апавядае пра жыццёвы шлях тых, хто нарадзіўся тут, працаваў або працуе, чый лёс так ці інакш пераплятаецца з лёсам гэтага слаўнага кутка Жлобіншчыны. Ім ёсць што сказаць, падзяліцца думкамі, успамінамі. Аўтар выношвае задуму выдання трэцяй часткі пад назвай “Красны Бераг. Шануй бацькоў сваіх”, якая раскажа пра слаўны род аўтара кнігі, пра тое “дрэва”, што ўзнікла многа стагоддзяў назад, галінкам якога суджана няспынна разрастацца і разрастацца.
Прыгадваецца, што “Новую зямлю” Якуба Коласа называлі энцыклапедыяй беларускага сялянства. Несумненна, твор Аляксандра Мікалаевіча Пабалаўца - таксама своеасаблівая энцыклапедыя, толькі ў мініяцюры. Аўтара кнігі, краязнаўца, географа, гісторыка, з поўным правам можна назваць пісьменнікам і публіцыстам, дапытлівым, нястомным, працалюбівым. Публіцыстычны твор змяшчае ў сабе дакументальную хроніку, падмацаваную элементамі апавядання, апісання, разважання. Пра тытанічную працу Аляксандра Мікалаевіча гавораць у кнізе важныя архіўныя звесткі, лічбы, факты, паведамленні пра паходжанне ўласных назваў, сустрэчы і гутаркі з аднавяскоўцамі і ўсімі, хто называе сваёй малой радзімай Красны Бераг.
Аўтар вяртае ў гады дзяцінства і маладосці сваіх сяброў, суседзяў, знаёмых. Перад вачыма паўстаюць вобразы жыхароў, якія гераічнымі ўчынкамі, самаадданай працай услаўлялі родную зямлю і якіх ужо няма разам з намі. І шчымлівы боль сціскае сэрца, а разам з ім адчуваеш гонар за тое, што ведаў іх, жыў побач з імі. Радкі твора знітаваны ў адно цэлае, чытаюцца з вялікай цікавасцю, на адным дыханні. І чарговы раз падумаю, што Красны Бераг – самае лепшае месца на зямлі, мілы сэрцу куточак, які дае нам сілы і натхненне.
Упершыню ў айчыннай публіцыстыцы скрупулёзна і падрабязна апісваецца гісторыя Краснага Берага і, у пэўнай ступені, навакольных вёсак на аснове дакументальна пацверджаных фактаў, біяграфій і аповедаў нашых землякоў розных пакаленняў. Вялікі дзякуй і нізкі паклон аўтару ад мяне асабіста і ад усіх краснабярэжцаў за адданасць родным вытокам, за вялікую працу, ад якой не адрокся, нягледзячы на цяжкасці, і ішоў да мэты, здзяйсняючы штодзённы, незаўважны на першы погляд працоўны подзвіг.
Успамінаюцца словы Яўгена Пабалаўца, сына Аляксандра Мікалаевіча: “Калі любоў да радзімы выяўляецца ў дробязях, у захапленні кожнай сцежкай і кожным лісточкам яблынь у садзе, калі хочацца пра гэта крычаць, дзяліцца самым патаемным з блізкімі табе людзьмі, тады нараджаюцца вось такія кнігі…”

Зборомирский. Рогачевский голова.
proliv
Очередная находка в Сети моего хорошего друга Дм.Садовского:

Дзяды. ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ БЕЛАРУСИ
proliv
Дзяды
Отличительной чертой белорусского народа всегда являлось уважение к своим предкам, к своим корням. В календаре белорусов было больше пяти дней в году, когда поминали умерших, и эти дни обычно назывались Дзяды. Праздновали их на Масленицу, на Радовницу, на Троицу, перед летним праздником Петра и Павла, а также осенью. Осенние Дзяды всегда считались самыми главными. Правда, одной точной даты празднования не было.
Обычно осенние Дзяды отмечались на третью субботу после Покрова (14 октября), но в разных регионах даты могли меняться. В современной Беларуси этот праздник четко зафиксирован – 2 ноября у нас отмечается День памяти. Дзядами (дедами – по-русски) называли не только самих предков, но и их души.
В этот день - день празднования Дзядов – было принято устраивать ужин в честь умерших предков. Перед этим все члены семьи мылись в бане. При этом нужно было обязательно оставить немного воды и веник, чтобы предки тоже могли помыться, и пришли к ужину чистыми.
Ужин должен был быть богатым, а беседа – веселой. Предки должны были хорошо поесть и повеселиться, иначе они могли бы наслать несчастья на семью. Начинал вечер хозяин дома: он со свечкой в руках обходил праздничный стол, а потом открывал все двери и окна и звал предков на ужин. Звать надо было всех по именам. Это доказывало, что свой род ценили и помнили всех, кто дал жизнь семье.
По поводу блюд единства не было: в каких-то районах на стол ставили четное количество кушаний, в каких-то – нечетное. Некоторые утверждали, что на столе должно быть только три блюда, а выпить можно было только три чарки. Но как бы не отличались обычаи, объединяло их одно – на столе обязательно стояла дедовская миска и чарка. И каждый член семьи отливал в нее питье и накладывал еды. То есть: сам взял и с предком поделился. Чаще всего все несъеденные блюда оставляли на столе, чтобы предки могли спокойно пировать до утра.
Во время ужина вспоминали свой род, своих дедов и прадедов. Рассказывали забавные случаи, связанные с ними, их советы. Когда ужин подходил к концу, хозяин произносил молитву, а потом тушил свечу. Делалось это либо кусочком хлеба, либо блином. После этого все смотрели, куда пойдет дым. Если он шел вверх, то в семье все должно было быть благополучно. А если он шел в сторону, особенно – к дверям, то в доме вскоре должен был быть покойник. Еще в конце трапезы хозяин произносил такие слова: «Дзяды, погостевали у нас, попировали, а теперь уходите!» Чтобы быть уверенными, что предки действительно покинули дом, остриями в сторону порога ставили борону.
После ужина предков надо было развлечь – пляской, песней, маскарадом. Богатые люди в этот день устраивали фейерверки. Говорили, что если в ночь празднования Дзядов не лечь спать, то можно увидеть предков.
Взял отсюда - http://probelarus.by/belarus/information/tradition/diady_obychai_i_tradicii.html

П.С. Вот завтра и поедем в Рогачев на могилки близких людей.

Поездка в Питер
proliv
На прошедшей неделе вернулся из Питера.
Поездка была насыщенной. Субботу и воскресенье уделил своим внукам с внучками. Порешал кое-какие личные вопросы и отработал в Российском государственном историческом архиве 5 рабочих дней.
Вот список просмотренных дел:
ФОНД 381 – КАНЦЕЛЯРИЯ МИНИСТРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Опись 12 1870 г.
Дело 7531 – Об удовлетворении долгов политического преступника Фомы Гриневича Могилевской губернии на имение Тощица Рогачевского уезда, 14.05.1870-11.04.1877 гг., 25 л. 
ФОНД 577
Опись 19
Дело 1169 - Дело о выкупе временнообязанными крестьянами земельных наделов у Малиновского И.П. имения Енцы. (Могилевская губ.), 20 июня 1867 г. - 22 августа 1874 г., 42 л. (Доступно в читальном зале) 
Опись 50 – 1861 – 1895 гг., Kанцелярия - "высочайшие" повеления; переписка председателя Главного выкупного учреждения М.K.Цеймерна с частными лицами о выкупных операциях; 1 - 8, 10 Отделения - о выдаче выкупных ссуд; Отделение общих дел - о выкупных сделках, об удержании денег на уплату частных долгов; Бухгалтерия. Уставные грамоты; ведомости выкупных сделок.
Дело 2197 - Ведомости с указанием фамилий владельцев, названия выкупленных селений, количества выкупленной земли и количества ссуды Рогачевского уезда Могилевской губернии, 1861 г., 21 л. (Доступно в ЧЗ)
Фонд 733 – ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Опись 26
Дело 59 - Дело о ремонте здания Рогачевского дворянского уездного училища Могилевской губернии [Дело] : 7 июня 1852 г. - 13 октября 1854 г. - 1852-1854. -17 л. (Доступно в ЧЗ)
Опись 27
Дело 358 - Дело о разрешении продажи участка земли, принадлежащего Гатчинскому уездному училищу Петербургской губернии, и деревянного дома с флигелем Рогачевского дворянского уездного училища Могилевской губернии [Дело] : 26 августа 1862 г. - 27 марта 1863 г. - 1862-1863. -12 л. (Доступно в ЧЗ)
Опись 62 – 1802 – 1862 гг., В и л е н с к и й учебный округ –
Дело 155 - Дела о пожертвовании помещиком Могилевской губернии Н. Ланевским-Волком средств на воспитание двенадцати несостоятельных дворянских детей в Рогачевском уездном училище и о составлении проекта конвикта при этом училище на счет фундуша Ланевского-Волка. 28 мая 1809 г. - 12 декабря 1846 г., 28 мая 1809 – 12 декабря 1846 г. (Доступно в ЧЗ)
Дело 343 - Дело об отпуске средств на ремонт дома Рогачевского уездного училища Могилевской губернии, пострадавшего во время войны 1812 года, и о переводе из него военного лазарета, 2.08.1815 – 02.1816 гг., 18 л. (Доступно в ЧЗ)
Опись 66 – Б е л о р у с с к и й учебный округ - о капиталах и землях закрытого Виленского университета, по истории других учебных заведений; личные дела преподавателей., 1821 – 1850 гг.
Дело 373 - Дело о смерти смотрителя Рогачевского уездного училища Могилевской губернии М.Г. Кутневича, 5.06.1837 – 2.10.1845 гг., 9 л. (Доступно в ЧЗ)
Дело 534 - Дело об увольнении учителя Оршанского уездного училища Могилевской губернии О.И. Пальчевского, обвиненного в расхищении книг из библиотеки Рогачевского уездного училища и уничтожении ее каталога, 9.07.1840 – 19.04.1841 гг., 33 л. (Доступно в ЧЗ)
ФОНД 821 - ДЕПАРТАМЕНТ ДУХОВНЫХ ДЕЛ ИНОСТРАННЫХ ИСПОВЕДАНИЙ
Опись 3
Дело 81 - Департамент духовных дел иностранных исповеданий Министерства внутренних дел. I. Дела о репрессиях против католического духовенства за участие в восстании 1863 г., пропаганду католицизма и антиправославную деятельность. Дело о запрещении выполнения религиозных обрядов ксендзу К. Рогазевичу, высланному из города Рогачева Могилевской губернии в город Калугу за распространение идей о восстановлении независимости Польши и о последующем освобождении его от надзора полиции и назначении викарным в Калужский костел, 6 августа 1863 – 14 августа 1874 гг. 
Опись 125 Kатолическое исповедание в России - о разработке и утверждении законоположений и правил; о высших и епархиальных органах управления; сношениях с Римом; о распространении католицизма и мерах по борьбе с ним; перемене исповеданий; духовной цензуре, учебных заведениях, библиотеках , религиозных сектах; об имуществе церквей и монастырей; о религиозных братствах; госпиталях и общинах сестер-милосердия; приютах и богадельнях; о духовенстве ( в том числе иностранном ).
Дело 2597 – Дело об освобождении разных лиц от уплаты долгов в пользу упраздненного Рогачевского монастыря Могилевской губернии, 10 марта 1859 г. – 11 февраля 1886 г. 
ФОНД 1152
Опись 4 1855
Дело 405 - Дело о вознаграждении Рогачевского уезда, Могилевской губернии, за имущества, отошедшие под устройство Московско-Варшавского шоссе. Н. 15/XI.;К.29/XII.1855 г. / Департамент Государственной Экономии. - 1855. -27 л. (Доступно в ЧЗ).
ФОНД 1284
Опись 17
Дело 89 - [По отношению князя Хованского о разрешении может ли быть утвержден в должности исправника помещик Малиновский, находящийся под надзором полиции], 4.07.1832 – 23.09.1832, 7 л.   Дело выбыло в неизвестном направлении.
ФОНД 1285
Опись 8
Дело 578 – Об исправлении дорог, мостов и перевозов по Могилевской губернии, 22.11.1812, 219 л. . 
Дело 587 – Об определении ассессором в Могилевское губернское присутствие Климовича, 15.08.1812, 9 л. 
ФОНД 1286
Опись 3, 1824 г.
Дело 282 - Дело о переправе в городе Рогачеве, 1824 г. (доступно в ЧЗ)
Оп. 5 1830 г.
Д. 5 - Дело по высочайшему повелению, об объявлении благоволения графу Бржостовскому, Тереницкому-Климовичу, Волку-Леоновичу, Шпилевскому, Стаховскому, Арцишевскому и Багдадову, 1830 г., 7 лист. (доступно в ЧЗ)
Оп. 5 1831 г.
Дело 458 - Дело по отношению статского секретаря Лонгинова, с приложением всеподданнейшей просьбы Могилевской губернии Рогачевского уезда, предводителя дворянства Малиновского, объясняющего разные несообразные с порядком и притеснительные действия по управлению Могилевской губернией, бывшего Могилевского гражданского губернатора Муравьева, 28.10.1831 – 17.06.1839 гг., 88 л. (Доступно в ЧЗ).
Опись 6 1837 г. 1835 – 1837 гг
Дело 539 - Дело по отношению статс-секретаря Таньева о замеченном дурном содержании плотины с мостами и надолбами у г. Рогачева. 1835 – 1837 гг  (доступно в ЧЗ)
Опись 9 1845
Дело 474 Дело по отношению генерал-адъютанта Адлерберга об объявлении дворянам Рогачевского уезда Могилевской губернии высочайшего неудовольствия за то, что утруждали его величество голословной жалобой и неосновательной просьбой об освобождении из-под стражи дворянина Пожаринского, 1845 г., 9 л. (доступно в ЧЗ)
ФОНД 1343
Опись 19
Дело 4613 – Гриневичи, 1840, Минской  губернии
Дело 4614 – Гриневичи, 1858, Минской 
Дело 4615 – Гриневичи, 1874, Минской 
Дело 4616 – Гриневичи, 1879, Минской 
Опись 22
Дело 3412 – Ивицкие, 1837 г. Могилевской губ 
Опись 25
Дело 928 – Малиновские, 1822, Могилевской 
Дело 929 – Малиновские, 1845, Могилев
Дело 930 – Малиновские, 1847, Могилев 
Дело 931 – Малиновские, 1847, Могилев 
Дело 958 – Малиновские, 1835, по чину 
Дело 959 – Малиновские, 1883, по чину 
Дело 960 – Малиновские, 1881, по ордену
Дело 961 – Малиновские, 1888, по ордену 
Опись 35
Дело 6574 – Гриневичи,  15.04.1904, Минская 
Дело 10030 – Ивицкие, 5.10.1900, Могилевская
ФОНД 1349 – ФОРМУЛЯРНЫЕ СПИСКИ ЧИНОВ ГРАЖДАНСКОГО ВЕДОМСТВА
Опись 6 Личные и групповые формулярные списки, 1754-1917 гг.
Дело 467 - Формулярные списки чиновников учреждений Белорусской губернии за 1801 г. (листы 240 об. – 241 – Малиновский Антон Мартинович, 57 лет на 1801 г.; действительный камергер польского двора; подкоморий Рогачевского подкоморского суда Белорусской губернии на 1801 г.), там же – Шелюта Игнатий Михайлович., 1801, 245 л. 
ФОНД 1350
Опись 312
Дело 93 - Экономические примечания к атласам Чериковского, Старобыхского, Рогачевского, Белицкого уездов Могилевской губернии [Дело] : [1798 г.]. - 1798. -784 л. (Доступно в ЧЗ)
Всего просмотрел дел - 35, в том числе:
- оригиналы - 14 дел
- микрофильмы - 6 дел
- сканированных и выложенных в ПК архива - 15 дел.
В целом план на поездку выполнен успешно. А главное - повидал и пообщался почти со всеми своими внучатами.

[reposted post]Некоторые подсчеты
glavsnab
reposted by proliv
Один "разоблачитель" ссылался на "данные" из Вики (общая статья о Белоруссии, от древности до наших дней, раздел "20-30-е годы"):
"Количество прошедших через лагеря оценивается примерно в 600-700 тыс. человек[32], расстрелянных — не менее 300 тыс. человек[33]
После присоединения Западной Белоруссии на её территории было репрессировано 130 тыс. жителей, из которых около 30 тыс. было расстреляно[36]."

Ну и, понятно, на этом "основании" разоблачитель заныл любимую ими мантру, что "совок хуже нацистов".
Кем "оценивается"? С чего они это взяли? Обе ссылки ведут на сайт https://news.tut.by (ценный исторический источник, видать). В первом случае ("300 тыс. расстрелянных") там ссылка на "мнение" некоего "исследователя" Игоря Кузнецова, причем тот (якобы) относит их всех к 1937-1938 гг. (где именно Кузнецов такое заявлял, не указано). Выходит, что из 680 тыс. приговоренных к ВМН по всему СССР в эти годы (и не все они фактически казнены, т. к. бывала замена ВМН на отсидку) почти половина приходится на Белоруссию, составлявшую тогда (по населению) ок. 5 % от общей численности. Откуда Кузнецов сие почерпнул - тоже не указано.
По второй ссылке и вовсе сказано: "По некоторым подсчетам, в результате воссоединения в молох репрессий попало более 130 тысяч жителей Западной Беларуси, из которых около 30 тысяч было расстреляно." (что за подсчеты, чьи, откуда взяты, нет ни слова).
При этом в той же Вики есть отдельная статья "Репрессии в Белорусской ССР", где дважды сказано, что общее число репрессированных (не только казненных) - ок. 250 тысяч, причем за все годы с 1917 по 1953 (включая всяких карателей, полицаев и Тонек-пулеметчиц).  Причем в 1937-1938 гг. - ок. 60 тыс., а в западной Белоруссии в 1939 г. - ок. 9 тыс. Расстреляно за все годы ок. 36 тыс. И ссылки на кучу источников, от заявления зампреда КГБ до исторических исследований. Но этого, понятно, "разоблачители" не замечают "почему-то".

А вот тут данные известного своей честностью "Мнимореала": в зап. Белоруссии с сентября 1939 по май 1941 осуждено ок. 26 тысяч, из них к ВМН - менее 300 чел., а ок. 18 тыс. получило сроки до 5 лет.
Тут имеются в виду все осужденные, а не только "политические" - здесь разбивка по предъявленным обвинениям, ок. 10 тысяч обвинялись в незаконном переходе границы (в т. ч. те, кто ездил к родне в соседнюю деревню, понятия не имея, что между ними теперь граница), а еще почти 17 тыс. - авторы "зачем-то" свалили в одну кучу некоторые пункты 58-й статьи (недонесение, к\р деятельность при царе или всяких там Деникиных) и неназванные "другие статьи УК".

Государственный архив Гомельской области в годы Великой Отечественной войны
proliv
События Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. всё больше отда­ляются от нас, но вопросы, связанные с судьбой белорусских архивов в этот период, продолжают интересовать современных исследователей. В данной статье предпринята попытка осветить некоторые аспекты, связанные с дея­тельностью Государственного архива Гомельской области в годы войны, в том числе вопросы, касающиеся эвакуации и реэвакуации архивных доку­ментов, функционирования архива на оккупированной территории. Выяв­ленные новые источники и документы, которые уже введены в научный оборот [1, 2], позволяют выявить некоторые «белые пятна» обозначенной проблематики. Исследование представляет микроисторию регионального архива в определенный период, в том числе с точки зрения повседневности, глазами людей, работавших в нем.
Накануне войны Государственный архив Гомельской области (статус государственного архив получил 29 марта 1941 г.) располагался в четырех кор­пусах бывшей конфетной фабрики в Новобелицком районе г. Гомеля. Нака­нуне войны директором архива был назначен Александр Ильич Горбков, имевший историко-архивное образование, и. о. ст. научного работника А. П. Горбкова заканчивала заочно Московский историко-архивный институт, научный работник В. А. Бубнов имел среднее образование и стаж работы в архивной отрасли 15 лет, закончил 3-месячные курсы повышения квалифи­кации в Москве при ГАУ НКВД СССР. Из 7 архивно -технических работ­ников 2 закончили 40-дневные курсы повышения квалификации в Минске при Архивном отделе НКВД БССР [3].
Накануне войны в архиве на хранении находилось 913 фондов и 845729 единиц хранения, учтено было 154 фонда, систематизировано 36886 дел. Из них более 200 фондов были подготовлены к передаче в архивы Минска, Могилева и Мозыря. Документы учреждений и организаций принима­лись на хранение в необработанном виде. Таким образом, свыше 80 % доку­ментов архива были не описаны и почти 65 % его фондов не учтено [4].
Сведения о начале Великой Отечественной войны, а также об эвакуации архива в документах архивных фондов Государственного архива Гомель­ской области (ф. 424) и Архивного отдела УНКВД БССР по Гомельской области (Ф. 817. Оп. 1) отсутствуют. Основными источниками, содержащи­ми сведения об эвакуации документов Государственного архива Гомельской области, являются документы, находящиеся на хранении в Государственном архиве Российской Федерации. Дополнительным штрихом к освещению обозначенного вопроса могут служить обнаруженные воспоминания охран­ника ПСО архива Гринькова Ивана Алексеевича, опубликованные в Злынковской районной газете «Знамя» от 21 июня 2005 г. № 50.
Гриньков И. А., 1922 г. р., уроженец г. Злынки Орловской области. В 1940 г. закончил 9 классов средней школы. 6 мая 1941 г. был принят на должность старшего вахтера ПСО в Государственный архив Гомельской области.
Из статьи И. А. Гринькова: «… В субботу, 21 июня, я должен был засту­пить на дежурство по Гомельскому архиву с утра и до 8 часов утра воскре­сенья. Там и застала меня война. В 4 часа ночи позвонили из горисполкома: началась война. Поступило распоряжение об эвакуации архивных докумен­тов пожизненного и 20-летнего хранения. Все работники были мобилизированы на подготовку документов к погрузке, их разместили в 2 вагона». В других источниках не удалось найти подтверждение того, что вагонов с документами действительно было два. В докладной записке начальнику ГАУ НКВД СССР от 1 сентября 1941 г. начальник Гомельского областного архива А.И. Горбков сообщал об отправке в Тамбовский госархив докумен­тальных материалов в количестве одного вагона [5]. Также в приказах по личному составу директора госархива сохранилась расписка о получении сорока рублей от бригадира по погрузке документальных материалов в ко­личестве одного вагона, написанная 3 июля 1941 г.
Возвратимся к воспоминаниям И.А. Гринькова: «Ответственными за эвакуацию, сохранность двух вагонов были назначены я и научный работ­ник Н. Сараев». Данный факт подтверждается сведениями из приказов по личному составу директора госархива: имеется расписка ст. вахтера ПСО Гомельского облархива И.А. Гринькова о получении аванса в сумме 150 рублей на служебную командировку в г. Тамбов и заявление от ст. ин­спектора Н.А. Сараева с просьбой выдать ему аванс 200 рублей на коман­дировку в г. Тамбов, датированные 3 июля 1941 года [6].
Сараев Николай Александрович, 1911 г. р., уроженец г. Омска. С 1937 г. работал инспектором ЦАУ БССР. В 1938 г. в связи с сокращением штата инспекторов Сараев И. А. был направлен на работу в Гомельскую область, где был назначен инструктором Гомельского областного архивного управления.
Из статьи И.А. Гринькова: «Вооружили нас трехлинейными винтов­ками, по 60 патронов, выдали по противогазу. 10 кг копченой колбасы, 5 головок круглого голландского сыра, канистру спирта, 10 булок хлеба, полмешка сухарей. Все это предназначалось для того, чтобы нас нигде не задерживали, так как от начальников станций, вокзалов, дежурных диспет­черов зависела судьба доставки груза до места назначения, нам давали “зе­леную” дорогу». Иван Алексеевич отмечает остановку на узловой стан­ции Унеча и упоминает, что два вагона с архивными документами были прицеплены к прибывшему эшелону, который направлялся в г. Тамбов. «Директор Тамбовского архива отказался принимать архив, сказал, что мы сами должны перебросить архив в Томск. Обратились в облисполком, областной комитет госбезопасности. Послали нас в автоколонну с просьбой изыскать автомобили для перевозки нашего архива. У нас были деньги, продукты, это нас спасло, договорились эту работу выполнить в ночное время. За три ночи архив был перевезен и сдан на хранение. 16 июля мы пошли в Тамбовское НКГБ, сделали отметку о сдаче архива, сдали свои трехлинейки, патроны, получили справки. И отправились в Центральный Государственный архив России, чтобы завизировать и сделать отметку о том, что Гомельский областной архив эвакуирован и сдан на хранение в областной архив Тамбова. Получили соответствующие документы <.> Добрался до Гомеля 26 июля, доложил директору архива майору Горбкову, что архив сдан, отдал документы, передал также письмо жене Николая (на обратной дороге Сараев отправился в г. Омск) <. > Работники архива сжи­гали оставшиеся документы [данный факт не подтверждается докумен­тально — прим. авт.] <.> За выполнение поручения бюро райкома получил Почетную грамоту и подарок — карманные часы <. > Получил повестку, дали два дня на сборы».

Читать полностью - http://nashkraj.info/gosudarstvennyj-arhiv-gomelskoj-oblasti-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg/?fbclid=IwAR3TihWO55xt4WwNQwrdAEs1279GEzkUyQwW_-JVpwhY6_1-j5lOIfKm4V8

Найдены останки солдата-уроженца Рогачевщины
proliv

Брянские поисковики нашли на месте гибели солдата медальон с запиской

В Погарском районе Брянской области члены поискового отряда «Поиск-Почеп» эксгумировали найденные в воронке останки двух красноармейцев. У одного из них был найден бакелитовый медальон, в котором лежала хорошо сохранившаяся записка.
Хотя запись, сделанная карандашом, была частично стерта, командир поисковиков Михаил Кашликов и белорусский участник отряда Александр Дударенков с помощью компьютерных программ обработки изображений, восстановили данные о солдате. Об этом рассказал в соцсети руководитель регионального объединения поисковых отрядов «Брянский фронт» Максим Волков.
Бланк медальона содержал следующие записи: «Панков Виктор Иванович, 1920 г.р., красноармеец. Уроженец: БССР, Гомельская область, Рогачевский район, Вишенский с/с, д. Вишенка. Родственник (Шишков?, Лишаков?) Никифор Ерофеевич. Уроженец: БССР, Гомельская область, Рогачевский район, Вишенский с/с».
Он погиб во время одного из боёв в период с 30 августа по 3 сентября 1941 года. Здесь в Погарском районе 108-я танковая дивизия Брянского фронта была наполовину окружена танками Гудериана и понесла большие потери.
Читать полностью

Информация на ФОРУМЕ ПОИСКОВИКОВ "БРЯНСКИЙ ФРОНТ"

Так быть Дому-музею Владимира Короткевича в Рогачеве?
proliv
21 августа в Рогачевском райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей провел приема граждан и ответил на вопросы по телефону (прямая линия). С вопросом создания мемориального музея белорусского писателя Владимира Короткевича в Рогачеве в доме, где он проживал и работал над многими своими произведениями обратился А.С.Лейкин - директор Рогачевской СШ № 4 имени В.С.Величко, историк по образованию и краевед, житель Рогачева.
"Сегодня этот дом и комната писателя сохранены. Однако строение приходит в упадок: проживающие там люди имеют инвалидность, им сложно поддерживать строение в должном порядке", - пояснил он.
На встрече краеведов, прошедшей в субботу Алесандр Самуилович рассказал нам о своем разговоре с губернатором и поведал о ситуации, сложившейся с домом, в котором проживал и творил знаменитый писатель.
Как ему стало известно, далекие родственники Короткевича - Гринкевичи, проживающие в этом доме, ввиду своей инвалидности и вообще слабости здоровья, намерены выставить этот дом на продажу с целью купить отдельную благоустроенную квартиру. Ни сам хозяин дома (инвалид, лежачий), ни его супруга, самостоятельно не могут подготовиться к зиме (заготовить дрова и другое топливо для печного отопления дома). Реальной надежды на своего сына не рассматривают. Да и содержание или поддержание дома в обитаемом состоянии представляется им проблематично.
Ранее А,С.Лейкин обращался к председателю Рогачевского райисполкома с предложением о предоставлении семье Гринкевичей, взамен их дома, благоустроенного жилья в городе, а дом взять на баланс города и, произведя необходимый ремонт, оборудовать в нем филиал музея. При этом сделать из него по внутреннему содержанию исключительно посвященным писателю.
Ответа на свое обращение Лейкин А.С. не получил...
Лейкин также отметил, что в голосе губернатора слышалась неподдельная заинтересованность в создании подобного ПАМЯТНИКА Короткевичу.
Ситуация с домом в котором проживал Короткевич бурно обсуждалась краеведами.


Разные были мнения о дальнейших действиях, потому что беларусы уже давно привыкли к стандартному ответу местных властей - нет денег!? А в данном случае - нет возможности предоставить социального жилья семье Гринкевичей и нет денег на ремонт и переоборудование их дома под филиал музея.
И главное - если Гринкевичи продадут эту свою собственность, то для жителей Рогачева и всех почитателей творчества Короткевича будет навсегда потеряна уникальная возможность связать его имя с Рогачевщиной - малой родиной его матери. Со всеми вытекающими возможностями для города...
Очень жаль, что на встрече небыло представителей ни райисполкома, ни Совета депутатов, ни музея Народной Славы и ни Центра туризма и краеведения. Было бы очень интересно послушать их мнение по поднятому вопросу.
Могу только предположить какой будет ответ на обращение к губернатору - в настоящее время такой возможности не имеется...
Считаю возможным напомнить местным властям, что буквально сразу после проведения в Рогачеве республиканского Дня письменности, один из очагов культуры - выставочный зал, превратился в коммерческое предприятие...
Так может пришла пора обратить внимание на мнение общественности?

П.С. Фото предоставил Д.Садовский

Встреча краеведов в Рогачеве
proliv
Стало уже доброй традицией проводить встречи рогачевских краеведов в конференц-зале Дома книги. И хочется выразить огромную благодарность хозяйке этого прекрасного помещения - директору Центральной районной библиотеке Голубевой Татьяне Николаевне за бескорыстную помощь местным краеведам.
Хочется отметить, что на встречу прибыли и новые лица в краеведении...
Для встречи было несколько поводов. Прежде всего, это выход очередного номера издания Местной краеведческой инициативы - Рогачевского сшытка, анонс которого был чуть ранее.
Не менее важным поводом для встречи было обращение одного из наиболее активных и знающих краеведов города Александра Самуиловича Лейкина к губернатору Гомельской области Геннадию Соловей с вопросом о создании мемориального музея белорусского писателя Владимира Короткевича в Рогачеве в доме, где он проживал и работал над произведениями. Именно этой проблеме и была посвящена вторая часть встречи.

В ходе презентации Сшытка авторы кратко рассказали о своих публикациях. Было отмечено, что этот номер вышел в несколько другом формате, отличном от ранее изданных (А5, цветная печать, много вставок с исторической информацией и др.). С другой стороны - малое количество авторов публикаций говорит о непонятном явлении: в городе и районе довольно много людей, интересующихся историей своего края, самостоятельно занимающихся собиранием различных фактов из его жизни. А вот обобщить собранный материал и довести его до жителей города и района - на это отваживается не каждый.
Особенно проблематично приобщение молодого поколения к изучению истории малой родины. Замечено не единыжды: на различных встречах молодежь с удовольствием слушает исторические рассказы о прошлом Рогачевщины. Но вот самостоятельно, без указки взрослых, изучить какой-то факт или событие - не решается, не говоря о том, чтобы об этом рассказать другим.
Сообща, было принято решение о выпуске еще не менее двух номеров Сшытка до конца этого года, в том числе одного к ежегодным Поладенковским чтениям, которые планируются в декабре.
О обсуждении обращения к губернатору - читайте в следущем посте.

П.С. Фото предоставлено Д.Садовским

[reposted post]Генеалогическая библиотека: "Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия"
Изабель Юппер
vnu4ka
reposted by proliv
Некоторое время назад я начала в своем ЖЖ тег "генеалогическая библиотека" . У меня есть книги по генеалогии и семейной истории, а также по смежным дисциплинам, как для взрослых, так и для детей (скорее, для совместной работы взрослых и детей).

Этот пост - о книге из серии исторических книг-энциклопедий издательства "Речь". Я уже показывала первую книгу из этой серии: книгу Василия и Наталии Волковых "Профессии старой России в рисунках и фотографиях".

Сейчас хочу представить книгу И. Шангиной "Дело мастера боится: деревенские профессии и занятия" ("Речь", 2016).Пару слов об авторах. Изабелла Иосифовна Шангина — главный научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея, доктор исторических наук, профессор с педагогическим стажем более 50 лет.

Иллюстрации к книге выполнили Е. Жуковская (иллюстратор прошлой книги "Профессии старой России") и Т. Леонтьева. Книга на мой взгляд великолепно иллюстрирована! Раскроем книгу, чтобы посмотреть обложку полностью - переднюю и заднюю стороны, они ведь составляют единую картинку Read more...Collapse )